ผลงาน UP4

Stacking Pallet

พาเลทเหล็กแบบซ้อนทับกันได้ เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าในกรณี ที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวร สามารถทำได้ตามขนาดที่ต้องการ มีความคล่องตัว ในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าสูง ใช้ร่วมกับ HAND LIFT และ FORK LIFT ได้


สามารถ รับน้ำหนักได้ระหว่าง 500-2,000 กก./Pallet
Visitors: 5,201