สินค้าโปรโมชั่น

ลังพลาสติกโปร่งหูเหล็ก ตระกร้าผลไม้ หูเหล็ก 25 กก

ขนาดภายนอก 365 x 590 x 325 มม.

ขนาดภายใน 325 x 528 x 310 มม.

จำนวน 10-50 ใบ ราคา 210 บาท

จำนวน 100 ใบ ราคา  145 บาท

จำนวน 500 ใบ ราคา 125 บาท

จำนวน  1000 ใบ ราคา 115 บาท

Visitors: 5,200