5. Mezzanine Floor (ชั้นลอย)

ออกแบบได้ตามความต้องการ
 รับน้ำหนักได้ 250 - 1,000 กก./ตารางเมตร
ปูพื้นไม้ / ปูพื้นวีว่าบอร์ด / ปูพื้นเหล็ก
Visitors: 5,200